Gasni viljuškari

Kataloški broj: T 281
Model: Linde H25T-03

God. proizvod.: 2002

Vis. dizanja: 3200 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1150 mm

Vis. spuš. krana: 2250 mm

Masa viljuškara: 4500 kg

Kataloški broj: T 718
Model: Linde H30T-01

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 5300 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1300 mm

Vis. spuš. krana: 2400 mm

Masa viljuškara: 4735 kg

Kataloški broj: T 741
Model: Linde H16T

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 3140 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1050 mm

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara: 3080 kg

Kataloški broj: T 750
Model: Linde H16T-01

God. proizvod.: 2011

Vis. dizanja: 3850 mm

Nosivost: 1800 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2550 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T 765
Model: Linde H30T

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 3100 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 2200 mm

Masa viljuškara: 4011 kg

Kataloški broj: T 778
Model: Linde H25T

God. proizvod.: 2005

Vis. dizanja: 4600 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina: 1300 mm

Vis. spuš. krana: 2250 mm

Masa viljuškara: 3566 kg

Kataloški broj: T112
Model: Linde H16T

God. proizvod.: 2007

Vis. dizanja: 3150 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T113
Model: Linde H16T

God. proizvod.: 2005

Vis. dizanja: 3200 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1100 mm

Vis. spuš. krana: 2100 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T114
Model: Linde H16T

God. proizvod.: 2014

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T115
Model: Linde H25T-01

God. proizvod.: 2010

Vis. dizanja: 4100 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T116
Model: Linde H25T

God. proizvod.: 2008

Vis. dizanja: 6400 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T117
Model: Linde H25T-02

God. proizvod.: 2016

Vis. dizanja: 4050 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T118
Model: Linde H45T

God. proizvod.: 2006

Vis. dizanja: 4100 mm

Nosivost: 4500 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1450 mm

Vis. spuš. krana: 3450 mm

Masa viljuškara: 6775 kg

Kataloški broj: T119
Model: Still R20-16

God. proizvod.: 2004

Vis. dizanja: 3150 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T121
Model: Linde H16T-03

God. proizvod.: 2000

Vis. dizanja: 3200 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T123
Model: Linde H30T-02

God. proizvod.: 2015

Vis. dizanja: 4600 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana: 2200 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T220
Model: Still RX70-20

God. proizvod.: 2014

Vis. dizanja: 3500 mm

Nosivost: 2000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T221
Model: Linde H30T

God. proizvod.: 2004

Vis. dizanja: 3100 mm

Nosivost: 3000 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1250 mm

Vis. spuš. krana: 2200 mm

Masa viljuškara: 4421 kg

Kataloški broj: T223
Model: Linde H25T

God. proizvod.: 2003

Vis. dizanja: 5400 mm

Nosivost: 2500 kg

Vrsta krana: Standard

Bočni pomak: Da

Širina: 1200 mm

Vis. spuš. krana: 3300 mm

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T226
Model: Linde H14T

God. proizvod.: 2015

Vis. dizanja: 4620 mm

Nosivost: 1400 kg

Vrsta krana: Tripleks

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara:

Kataloški broj: T227
Model: Linde H16T

God. proizvod.: 2015

Vis. dizanja: 3150 mm

Nosivost: 1600 kg

Vrsta krana: Dupleks

Bočni pomak: Da

Širina:

Vis. spuš. krana:

Masa viljuškara: